Berjenaka cara 1Malaysia dalam My Spy

PERDANA Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengutarakan gagasan 1Malaysia - Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan' yang menjadikan seluruh jentera kerajaan memberi penekanan terhadap pentingnya memelihara perpaduan kaum dan integrasi nasional di kalangan rakyat tanpa meminggirkan mana-mana pihak apabila ia sentiasa berteraskan semangat muhibah dalam pembangunan negara.

Author(s): Oleh Zubir Mohd Yunus
Copyright: NSTP
Published on: 8 November 2009
Publication: Berita Minggu
Contact us for more information on License Usage.
Additional fees
Historical Fee
RM164.00
(Includes 6% SST) RM238.20