Program Undang-undang Lanjutan luar kampus

FAKULTI Undang-Undang, Universiti Malaya akan memperkenalkan program Rancangan Pendidikan Undang-Undang Lanjutan dalam usaha membantu menyebarkan pengetahuan mengenai pelbagai aspek undang-undang kepada masyarakat luar kampus.

Author(s): -
Copyright: Unknown
Published on: 15 April 1993
Publication: Berita Harian
Contact us for more information on License Usage.
Additional fees
Historical Fee
RM368.00
(Includes 6% SST) RM442.20